Chân lí mới của gái công sở lương 15 triệu/tháng: Người yêu có thể không có, nhưng nhà thì nhất định phải có một căn!

Khi thấy bạn bè bắt đầu lập gia đình ổn định, làm ăn phát đạt, có của nải nào nhà, nào xe, tôi nhìn lại mình: người yêu không có, tài sản cũng không! Và tôi quyết tâm, người yêu có thể khó kiếm, nhưng nhà thì không – và tôi nhất định sẽ có…